top of page

Čezmejno dedovanje

Izraz "čezmejno dedovanje" se običajno nanaša na situacijo, ko oseba umre in njegovo premoženje ali druge pravice prehajajo preko meje ene ali več držav. To lahko povzroči kompleksne pravne in davčne zadeve, saj vsaka država lahko ima svoje zakonodaje in predpise glede dedovanja.

 

Čezmejno dedovanje lahko vključuje različne elemente, kot so nepremičnine v različnih državah, denarna sredstva na bančnih računih v tujini, vrednost delnic ali drugih finančnih sredstev v mednarodnih podjetjih, intelektualna lastnina in podobno.

 

Zaradi različnih pravnih sistemov, davčnih zakonodaj in drugih dejavnikov se lahko pojavijo težave pri urejanju dedovanja čezmejno. Nekatere države imajo bilateralne ali multilateralne sporazume, ki urejajo čezmejno dedovanje in določajo, katera zakonodaja se uporablja ter kako se obdavčuje premoženje.

 
Vpis lastninske pravice na nepremičnini v primeru dedovanja v tujini lahko vključuje določene postopke in formalnosti, odvisno od pravnega sistema in zakonodaje države, kjer se nahaja nepremičnina. Spodaj je nekaj splošnih korakov, ki bi jih lahko morali izvesti v primeru dedovanja nepremičnine v tujini:

 

Preverite lokalno zakonodajo: Preglejte pravne zahteve v državi, kjer se nahaja nepremičnina. Vsaka država ima svoje zakone in postopke v zvezi z dedovanjem in vpisom lastninske pravice.

 

Dobite potrdilo o dedovanju: Pridobite uradno potrdilo o dedovanju ali drug dokument, ki ga zahteva pravni sistem države, kjer se je dedovanje zgodilo. To potrdilo bo verjetno vsebovalo podatke o dedičih in njihovih deležih.

 

Prevedite dokumente: Če so dokumenti v tujem jeziku, jih boste morda morali prevesti v uradni jezik države, kjer se nahaja nepremičnina.

 

Pridobite potrebne obrazce: Preverite, ali morate izpolniti kakšne obrazce za vpis lastninske pravice in jih pridobite iz lokalnih organov ali notarske pisarne.

 

V Evropi je vpis lastninske pravice poenostavilo Evropsko potrdilo o dedovanju (European Certificate of Succession), ki je standardizirano potrdilo, ki omogoča preprostejši postopek dedovanja v čezmejnih primerih znotraj Evropske unije. To potrdilo omogoča, da se odločba o dedovanju, izdana v eni državi članici EU, prizna in izvrši v drugih državah članicah.

 

Če želite pridobiti evropsko potrdilo o dedovanju, lahko sledite tem korakom:

 

Določite pristojni organ: Za pridobitev evropskega potrdila o dedovanju se morate obrniti na pristojni organ v državi, kjer je bil umrli osebi zadnje običajno prebivališče. V večini primerov je to notar ali sodišče. Informacije najdete na teh straneh: https://e-justice.europa.eu/

 

Pridobite odločbo o dedovanju: Najprej boste morali pridobiti odločbo o dedovanju od pristojnega organa v državi, kjer se je dedovanje odvijalo. Ta odločba mora biti v skladu s pravili in postopki te države.

 

Zahtevajte evropsko potrdilo o dedovanju: Nato se obrnite na pristojni organ v tej državi (na primer notar ali sodišče) in zahtevajte evropsko potrdilo o dedovanju. Običajno boste morali predložiti potrebne dokumente, kot so odločba o dedovanju, identifikacijski dokumenti dedičev itd.

 

Prenesite potrdilo: Ko je evropsko potrdilo o dedovanju izdano, ga boste prejeli v fizični ali digitalni obliki. S tem potrdilom boste lahko uveljavljali pravice dediča v drugih državah članicah EU.

 

Pri tem je ključno upoštevati, da so postopki lahko nekoliko različni v vsaki državi članici EU, zato je vedno priporočljivo, da se posvetujete s pravnikom, ki ima izkušnje s čezmejnim dedovanjem, da zagotovite pravilnost postopkov in pravilno izpolnjevanje zahtev.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page